OBJEDNÁVKA

Pre predbežnú objednávku kontajnera vyplňte údaje, na základe ktorých vám vypracujeme a zašleme cenovú ponuku na likvidáciu odpadu. Rezervácia kontajnera sa stane záväznou až po odsúhlasení cenovej ponuky.

ADRESA

Kľačno 25
97215 Kľačno

TELEFÓN

(+421) 915 248 500
(+421) 908 523 154

E-MAIL

info@fmtrans.sk
musakova@fmtrans.sk