Realizácia projektu

Označenie prevádzky

Deklarovaný výdavok č. 1 – nájazdová oceľová mostová váha

Deklarovaný výdavok č. 1 – Paletová váha so vstavaným elektronickým vážením

Deklarovaný výdavok č. 2  – Stacionárny lis s mechanickým uzatváraním zásobníka

Deklarovaný výdavok č. 2  – Zásobník k stacionárnemu lisu

eklarovaný výdavok č. 2  – Mobilný lisovací kontajner

Deklarovaný výdavok č. 2  – Veľkokapacitný kontajner zatvorený

Deklarovaný výdavok č. 2  – Veľkokapacitný kontajner otvorený

Deklarovaný výdavok č. 3 Monitoring kontajnerov – Evidenčný a vážiaci systém

Deklarovaný výdavok č. 3
Monitoring kontajnerov – Monitoring prepravy veľkoobjemových kontajnerov