Projekt IROP – „Skvalitnenie služieb odpadového hospodárstva“

Schválená ŽoNFP – „Skvalitnenie služieb odpadového hospodárstva“